"Tarihi canlı bir savaş alanı, bir ideolojik çatışma bölgesi olmaktan kurtarmamız lazım"

 

Lefke Tarihi ve Kültürü Üzerine Araştırmalar

Lefke Avrupa Üniversitesi’nin özelde Lefke, genelde ise Kıbrıs Türk tarih ve kültürü üzerine sürdürdüğü kitap yayımı bağlamında yeni bir çalışma var elimizde: Lefke Tarihi ve Kültürü Üzerine Araştırmalar. (2018) editörlüğünü üniversite öğretim üyelerinden ve Lefke tarihi çalışmalarıyla dikkat çeken tarihçi akademisyen Doç.Dr. Elnur Ağayev’in yaptığı kitap bir Lefke ambarı âdeta. Lefke bağlamında farklı farklı pek çok konu, bilgi ambarında yerini almış. Ağayev kısa süre önce de Güzelim Lefke adlı kitabını neşretmişti. Elnur Hoca, Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde ağırlıklı olarak karşımıza çıkan “bölge tarihçiliği” çalışmalarının Kıbrıs’taki (Lefke bölgesi) temsilcisi olmak yolunda şimdiden dünya mesafe katetti. Onun çalışmaları “sözlü, bölgesel ve belgeli tarihçilik” anlayışının üçünü de kucaklıyor. Güzelim Lefke kitabıyla Lefke Tarihi ve Kültürü Üzerine Araştırmalar adlı eserleri okumamış olsam, “küçücük Lefke’den bu kadar tarih ve kültür malzemesi çıkacağı”, açık söyleyelim aklımın ucundan geçmezdi. Elnur Ağayev kitaba yazdığı önsözde, Lefke’nin tarihçesinin eskiliğini belirttikten sonra yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle bölgenin birçok uygarlık ve ulusun dikktani çektiğini söyler. Limnidi, Soli, Vuni antik yerleri, Acendu Çeşmesi, Venedik Su Kemeri, Piri Paşa Camii, Aşağı Camii, Orta Camii, Vezir Osman Paşa Türbesi, Ahmet Paşa Konağı ile İngilizlerden kalan koloniyel binaların, CMC Hamamı gibi mimari yapıların varlığının bu zengiliğin göstergelerinden bazıları olduğunu sayar. Eserde toplam 27 yazı bulunmaktadır. Ağayev, Lefke’yle bütünleşen ve 2017’de kaybetiğimiz Kıbrıs Türk kültür tarihçisi-araştırmacı, merhum Harid Fedai hocaya kitapta özel bir bölüm ayırarak vefa duygusunu gösterir. Harid Fedai hocanın şu sözlerini aktarır: “Lefke gibi bir yerde doğmanın edebi kişiliğime muhakkak etkisi vardır. Biliyorsunuz insanların şekillenmesinde çevrenin çok büyük etkisi vardır... Lefkeli olmak benim için bir avantajdır şeklinde kabul ediyorum.”    Kıbrıs Türk tarihi, Lefke bölgesi üzerine çalışanlarla, turizm, edebiyat, kültür başta olmak üzere birçok alana hitap eden Lefke Tarihi ve Kültürü Üzerine Araştırmalar kitabında şu incelemeler bulunuyor: •Harid Fedai Özel Bölümü •Harid Fedai, Bir Paşa, Bir Saraylı ve Boynu Vurulan Miralay •Harid Fedai, Lefke Kasabası’nda Bahçe Adları •Harid Fedai, Bir Başöğretmen: Mustafa Turgut Sarıca •Harid Fedai, Lefke Sayıklamaları •İsmail Bozkurt, Evliya Çelebi’nin İzinde Kuzey Kıbrıs Seyahatnamesi’nde Lefke •Oğuz Yorgancıoğlu, Yeşil Lefke’ni Dünü Bugünü •Tuncer Bağışkan, Kıbrıs Bakır Endüstrisinin Geçmişi •Zehra Öncül-Tungut Saner, Kıbrıs’taki Vuni Sarayının Mimari Kökeni Üzerine Yeni Gözlemler •Nazım Beratlı, Lefke: Bu Adadan Osmanlı Geçti •Suphi Galib, Lefke Tarihinden Bir Kesit: 1831 Nüfus ve 1833 Tarım Sayımları ve Osmanlı İdaresinde Lefke Kazası •Mehmet Topal, Lefke’de Osmanlı Vakıfları •Tuncer Bağışkan, Lefke’de Osmanlı-Türk Eserleri •Hüseyin Tufan, İngiliz İdaresinin İlk Dönemlerinde Lefke Orta Camii Sıbyan Mektebinin Durumu •Elnur Ağayev, Lefke’de “Beyaz Rus” Kolonisi •Feridun Kemal Feridun, Lefke Kasabasının Tarihsel Boyutunda Bir Kesit. Kıbrıs Maden Şirketi (CMC) ve Bugünkü Demografik Yapı •Mete Özesezer, Geçmişten Günümüze Lefke Teknik Okulu •Çağla Beyaz-Özge Mercan-Gaye Anıl-Hilmi Okutan, Konut Tarnsformasyonu Bağlamında Lefke’deki CMC Evlerinin Zaman İçerisindeki Dönüşümü •İhsan Tayhani,1964’te Erenköy’deki Milli Mücadelede Saf Tutan Üniversiteli Öğrenciler •Ulvi Keser, Lefke Sancak Radyosu •Osman Erciyas, Nazım Beratlı’nin Hoşçakal Kıbrıs Adlı Romanı ve Lefke Bölgesi Türk-Rum Örgütlenmeleri •Oğuz Coşan, Lefke’ye ve Sözlü Gelenekten Bir Tanesi Olan Manilere Farklı Bir Bakış •Gülgun Serdar, Edebiyatıımz ve Lefke •Oğuz Karakartal, Urkiye Mine Balman’ın “Lefke” Şiiri Üzerine •Elnur Ağayev, Lefke Merkezli Gazetelerden ESBAM, CMC New, Lefke’nin Sesi ve Lefke Gazeteleri Üzerine Genel bir Değerlendirme •Sultan Okumuşoğlu, Lefke Bölgesinde Kültürlerarası Duyarlılıkve İlişkili Faktörler •Hasan Karlıtaş, Lefke: Sakinlik Onun Doğasında Var •Nazım Kaşot, Lefke İlçesinin Yaban Hayatı I, Kurbağa ve Sürüngenler 438 sayfalık Lefke Tarihi ve Kültürü Üzerine Araştırmalar adlı bu değerli çalışma için, Doç. Dr. Elnur Ağayev’i, çalışmaya yazılarıyla destek veren akademisyen ve araştırmacıları kutlar, eserin basımını gerçekleştiren Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ile üniversite ilgilerine teşekkürlerimizi sunarım.

OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> https://www.kibrisgazetesi.com/lefke-tarihi-ve-kulturu-uzerine-arastirmalar-makale,5867.html

Kıbrıs Gazetesi

   1764

  Paylaş   Tweetle   Paylaş   Paylaş   Gönder
Copyright © 2017 Doç. Dr. Elnur Ağayev | Bu sitedeki tüm görsel materyallerin hakkı saklıdır.
×
×

Avatar
Hatırla beni